Historia

Historia Powstania Kościoła

W roku 1923 postanowiono w jednej ze szkolnych izb lekcyjnych stworzyć kaplicę, w której można by odprawiać msze święte. Ozdobieniem kaplicy zajął się pan Józef Klicz. Wyrzeźbił piękny chór oraz ołtarz. W lewym rogu kaplicy umieścił figurkę św. Barbary. W każdą sobotę w tej kaplicy były odprawiane msze. Pieśni śpiewał chórek prowadzony przez ówczesną kierowniczkę szkoły panią Sewerynę Helwing. Tam też odbywały się Jasełka wystawione przez dzieci szkolne. Mama organisty z Kwilcza wyhaftowała wnętrze tabernakulum.

W latach 20 poprzedniego wieku na posesji gdzie obecnie znajduje się kościół, mieszkał Pan Hieronim Guzin. Po śmierci żony postanowił on sprzedać gospodarstwo i wyprowadzić się z Zębowa. Wtedy też powstała myśl w Zębowie aby te posesję wykupić na budowę kościoła. Jednak mieszkańcy tej wsi byli bardzo biedni i nie mieli żadnych pieniędzy. Utworzył się komitet w osobach: Wincenty Halasz, Józef Szofer, Wawrzyn Nowaczyk i Franciszek Woźniczka. Komitet ten zaciągnął pożyczkę w banku ziemskim z hipoteką obciążającą ich gospodarstwa. Raty w banku spłacano co kwartał, a pieniądze zbierał po domach powyższy komitet. Nie była to przyjemna funkcja, bo mieszkańcy byli bardzo biedni. Jednakże już wkrótce w wyremontowanym i zaadoptowanym budynku gospodarczym powstała kaplica, w której odprawiano nabożeństwa majowe oraz październikowe. Przewodniczył im kościelny, którym został Wawrzyn Nowaczyk. W każdy piątek po południu przyjeżdżał ksiądz z Lwówka – przygotowywał on dzieci do I komunii świętej, słuchał spowiedzi, nocował, a w sobotę rano odprawiał Mszę świętą.

Księdza przywożono i odwożono pojazdem konnym. Śluby i pogrzeby odbywały się w Lwówku. Zmarłych z domu wyprowadzał kościelny do krzyża na końcu wsi, towarzyszył mu dzwon. Stąd powózkami jechano do poczty w Lwówku, a stamtąd już ksiądz prowadził kondukt przez miasto do kościoła na cmentarzu. Trwało to tak do wybuchu wojny. W czasie wojny zmarłych z Zębowa grzebano na cmentarzu w Brodach, ponieważ kościół św. Krzyża oraz cmentarz lwówecki przeznaczony był do katolików niemieckich. Z kaplicy w Zębowie Niemcy zrobili salę zebrań.

Parafia w Zębowie została erygowana dnia 01.01.1958 roku przez ówczesnego Metropolitę Poznańskiego Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. W skład nowej parafii weszły wioski: Zębowo, Wymyślanka, Tarnowiec, Komorowice i osiem rodzin z Komorowa (które należało do parafii Lwówek) oraz wieś Linie (dotychczas należąca do parafii Pniewy). Parafia Zębowo otrzymała nazwę: Parafia Rzymskokatolicka, pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Zębowie.

Terytorium Parafii :
Zębowo, Linie, Komorowice, Tarnowiec, Wymyślanka, Komorowo (część) i Zębówko, osada Algier.

Historia Kapliczki

W centrum wsi, przy rozwidleniu ul. Szkolnej i Pl. Św Jana wznosi się okazała murowana kapliczka-dzwonnica św. Jana Nepomucena.Wzniósł ją mieszkaniec Zębowa Jan Klić jako murowaną dwukondygnacyjną kapliczkę, votum wdzięczności, pełniącą również funkcję dzwonnicy. Znany był jako gorzelany w miejscowym majątku dworskim. Hodował pszczoły. Niestety zdarzył się wypadek: owady dotkliwie pożądliły jego córkę i groziła jej śmierć. Klić wśród modlitw błagalnych złożył obietnicę, iż w podzięce za uzdrowienie córki zbuduje kapliczkę poświęconą Maryi, Matce Bożej. Po cudownym powrocie do zdrowia córki Jan Klić wymurował kapliczkę, a w jej pierwszej kondygnacji umieścił kompozycję oddającą scenę, wyjątkowo popularnych wówczas wśród wiernych, objawień Matki Bożej w Grocie Massabielle, niedaleko Lourdes (1858).
Fundator sam wyrzeźbił w lipowym drewnie figury Maryi Panny i św. Bernadetty Soubirous. W powstałej powyżej przestrzeni, otwartej na cztery strony świata, umieszczono dzwon z odlaną inskrypcją: Soli Deo Gloria – Maria 1910 (w tłum.: Jedynemu Bogu Chwała, imię dzwonu: Maria, rok odlania dzwonu – 1910, który określa prawdopodobny czas powstania budowli) oraz litery S.J.K. (monogram rodziny Kliciów). Na szczycie umieszczono odlaną w sztucznym kamieniu polichromowaną figurę św. Jana Nepomucena, patrona fundatora, przedstawionego w tradycyjnym odzieniu praskiego kanonika. Święty ma chronić mieszkańców od nieszczęść i niebezpieczeństw. Kamienie rudy darniowej tworzące grotę zostały prawdopodobnie dołożone dopiero po drugiej wojnie światowej. Według lokalnego przekazu, podczas okupacji niemieckiej zamierzano zniszczyć kapliczkę.

Naziści wymontowali drewniane rzeźby, które w czasie wojny zaginęły. Próbowali także zabrać stosunkowo nowy dzwon na potrzeby przemysłu zbrojeniowego, ale miejscowy strażak Adolf Poschwald, który był Niemcem, wyjaśnił okupantom, że dzwonnica jest potrzebna jako punkt alarmowy w razie nalotu lub pożaru, co we wsi z drewnianą zabudową było szczególnie ważne. W ten sposób dzwonnica ocalała jako jedyna w okolicy. W 1958 roku erygowana została w Zębowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi, która korzystała z kapliczki–dzwonnicy do celów religijnych, gdyż świątynia, która powstała już w 1924 roku z zaadaptowanych zabudowań gospodarczych, nie posiadała własnego dzwonu. Po drugiej wojnie światowej, do czasu powstania nowego kościoła z własną dzwonnicą (2003), dzwon Maria trzykrotnie w ciągu dnia wzywał do modlitwy na Anioł Pański. Funkcję dzwonnika pełnili sąsiadujący z kapliczką mieszkańcy. Po dzień dzisiejszy Maria oznajmia śmierć parafian oraz obwieszcza ważne momenty w życiu miejscowej społeczności. Z okazji sześćdziesięciu lat istnienia parafii w Zębowie oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po okresie zaborów, staraniem Księdza Proboszcza Adriana Bączyńskiego w roku 2018 kapliczka–dzwonnica została po raz pierwszy gruntownie odrestaurowana. Znalazły się w niej nowe, rzeźbione także w drewnie lipowym, figury Niepokalanej Maryi i św. Bernadetty,  których brakowało przez dziesięciolecia. Temu wyjątkowemu miejscu dodaje wieczorem blasku nowe oświetlenie.  Kapliczka–dzwonnica znajduje się na szlaku znaczków turystycznych (No. 391). Poświęcenia odnowionej kapliczki-dzwonnicy dokonał Ksiądz Biskup Szymon Stułkowski, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, w niedzielę 6 października 2019 roku.

Krótka Historia Zębowa


Zębowo to wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Lwówek. Na zachód od Zębowa rozciągają się większe kompleksy leśne. Wieś szlachecka położona była w 1580 roku w powiecie poznańskim województwa poznańskiego. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa poznańskiego. W dokumentach z 1258 r. wzmiankowana jest jako wieś Zubowo (Subowo), posiadłość klasztoru benedyktynów w Lubiniu. W dokumencie lokacyjnym Lwówka z 1419 wzmiankowana jest wieś Zembowo, własność szlachecka. W 1480 właściciel, Jan Turkowski sprzedał wieś Mikołajowi Niegolewskiemu. W XVI w wieś należała do rodu Lwowskich. W 1580 jako właściciela podano Marcina Lwowskiego (Ostroroga). Przynajmniej od 1793 należała do rodziny Łąckich z Lwówka. W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1848) miejscowość wzmiankowana jako Zembowo należała do wsi większych w ówczesnym powiecie bukowskim, który dzielił się na cztery okręgi (bukowski, grodziski, lutomyślski oraz lwowkowski). Zembowo należało do okręgu lwowkowskiego i stanowiło część majątku Lwówek Zamek (niem. Neustadt), którego właścicielem był wówczas (1837) Antoni Łącki. W skład rozległego majątku Lwówek Zamek wchodziło łącznie 36 wsi.

Według spisu urzędowego z 1837 roku Zembowo liczyło 544 mieszkańców i 55 dymów (domostw). Około 1850 wieś należała do Niemca Bergera. Po śmierci Bergera wieś należała do hrabiego Zaręby. Po licznych zmianach obecna nazwa tej miejscowości ukształtowała się w 1933 roku. W południowej części wsi, przy szosie do Komorowa, położony był zespół dworsko-folwarczny, którego pozostałością jest dwór w niewielkim parku, postawiony w końcu XIX w. dla ówczesnego właściciela, Bergera. We wsi spotkać można liczne zabudowania domostw drewnianych, które tworzą specyfikę architektoniczną centrum Zębowa. W sercu wsi stoi zabytkowa murowana kapliczka – dzwonnica z 1910 roku, zwieńczona jest figurą św. Jana Nepomucena. Przy skrzyżowaniu ulic jest jeszcze murowana kapliczka św. Józefa z początku XX wieku. W skład sołectwa Zębowo wchodzi także wieś Tarnowiec. Łączna liczba mieszkańców obu wsi wynosi 900  (stan na 31.12.2016 wg. Urzędu Miasta i Gminy Lwówek). W Zębowie znajduje się Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego Zębowo jest bardzo prężną miejscowością, znajdziemy tu wiele firm dynamicznie się rozwijających.

Porządek mszy

Niedziela

8.00

10.00  Linie

11.30

dzień powszedni

18.30

(w Adwencie o 18.00)

***

Kiedy po raz ostatni, albo czy kiedykolwiek, Eucharystia była dla mnie spotkaniem z Chrystusem żywym, prawdziwym, obecnym?

Skoro Eucharystia to realna Obecność żywego Chrystusa, szansa na spotkanie z Nim i pogłębienie relacji, to może warto wejść w głąb Tajemnicy, która się dokonuje, aby rzeczywiście Go spotkać.

Spowiedź Św.

przed Mszą św. (W dni powszednie)

***

O czym pamiętać przygotowując się do spowiedzi?

Przede wszystkim trzeba pamiętać o modlitwie. Kto się słabo modli, ten ma problem z rachunkiem sumienia. Niektórzy ludzie, którzy są daleko od Kościoła, twierdzić mogą nawet, że są bez grzechu. Dlatego właśnie modlitwa warunkuje dobrą spowiedź, dobry rachunek sumienia. Każda spowiedź sprawia, że jesteśmy jako nowo narodzeni. Nie ma znaczenia, ile razy upadłeś. Sztuką wiary i doświadczenia Boga jest to, aby za każdym razem wstawać. Pan Jezus wyciąga do nas dłoń nieskończoną ilość razy, więc tyle razy mamy Go chwytać.

Kancelaria parafialna

czynna jest pół godziny po wieczornej Mszy św. w dni wskazane w ogłoszeniach. W razie pilnej potrzeby - po wcześniejszym umówieniu przez telefon. Wszelkiego rodzaju dokumenty i zaświadczenia zainteresowani odbierają tylko osobiście (RODO)

tel. 797 037 450