Kaplica Linie

Kaplica pw. Św. Józefa – Linie

Inicjatywę budowy kaplicy podjął na spotkaniu z mieszkańcami wsi ówczesny ks. prob. Wojciech Napierała 14 marca 1990 r. Już w kwietniu rozpoczęto zbieranie materiałów budowlanych i zbiórkę kamieni na fundamenty. 9 czerwca 1990 r. nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego.

11 lipca rozpoczęto stawianie murów, a po 7 dniach rozpoczęto już prace ciesielskie. 20 lipca 1990 budynek był gotowy w stanie surowym.

W październiku wykonano tynki i położono posadzkę.

Już 24 grudnia 1990 r. odbyła się I Msza św. – Pasterka celebrowana prze ówczesnego proboszcza ks. Napierałę. Cały czas trwały prace wykończeniowe.

18 marca 1991 roku a więc w rok po podjęciu decyzji o budowie nastąpiło poświęcenie kaplicy, którego dokonał ówczesny biskup pomocniczy poznański ks. bp  Stanisław Napierała

Wysiłek i zaangażowanie wykonawców, ludności i sponsorów doprowadziło do wielkiego święta wsi Linie jakim było poświęcenie kaplicy.

W księdze pamiątkowej ks. bp Napierała napisał: „Bóg zbliżył się do ludzi mieszkających w Liniach. Życzę, by Jego obecność pomagała ludziom zbliżać się do Niego co tydzień w niedzielnej Mszy św.”

Oby te życzenia ks. biskupa miały odzwierciedlenie w rzeczywistości także dzisiaj.

Niech św. Józefa dopomaga nam w wypełnianiu tego zadania.

Porządek mszy

Niedziela

8.00

10.00  Linie

11.30

dzień powszedni

18.30

(w Adwencie o 18.00)

***

Kiedy po raz ostatni, albo czy kiedykolwiek, Eucharystia była dla mnie spotkaniem z Chrystusem żywym, prawdziwym, obecnym?

Skoro Eucharystia to realna Obecność żywego Chrystusa, szansa na spotkanie z Nim i pogłębienie relacji, to może warto wejść w głąb Tajemnicy, która się dokonuje, aby rzeczywiście Go spotkać.

Spowiedź Św.

przed Mszą św. (W dni powszednie)

***

O czym pamiętać przygotowując się do spowiedzi?

Przede wszystkim trzeba pamiętać o modlitwie. Kto się słabo modli, ten ma problem z rachunkiem sumienia. Niektórzy ludzie, którzy są daleko od Kościoła, twierdzić mogą nawet, że są bez grzechu. Dlatego właśnie modlitwa warunkuje dobrą spowiedź, dobry rachunek sumienia. Każda spowiedź sprawia, że jesteśmy jako nowo narodzeni. Nie ma znaczenia, ile razy upadłeś. Sztuką wiary i doświadczenia Boga jest to, aby za każdym razem wstawać. Pan Jezus wyciąga do nas dłoń nieskończoną ilość razy, więc tyle razy mamy Go chwytać.

Kancelaria parafialna

czynna jest pół godziny po wieczornej Mszy św. w dni wskazane w ogłoszeniach. W razie pilnej potrzeby - po wcześniejszym umówieniu przez telefon. Wszelkiego rodzaju dokumenty i zaświadczenia zainteresowani odbierają tylko osobiście (RODO)

tel. 797 037 450