Pieśn Parafialna

Pieśń Parafialna w Zębowie
muzyka i słowa: Jacek Nowak


1. Wśród lasów i pól rozległa równina,
tu mała wspólnota serc Bożych rodzina.
* Pół wieku modlitwy do nieba swe śle,
Parafią Zębowo tak dumnie się zwie.

Ref. Bo tutaj królują dwa serca zjednane,
Jezusa Najświętsze i Maryi Niepokalane.
* To serca płonące w dzień jasny i w noc,
lud wierny z nich czerpie swą siłę i moc.  

2. Testament swych ojców w pamięci gdzieś tkwił,
by nową świątynię wznieś kiedyś z swych sił.
* By chlubą się stała i wiarę wzmocniła,
by drogą i bramą do Boga wciąż była.

Ref. Bo tutaj królują dwa serca zjednane,
Jezusa Najświętsze i Maryi Niepokalane.
* To serca płonące w dzień jasny i w noc,
lud wierny z nich czerpie swą siłę i moc.

3. Aż przysłał Pasterza nam Ojciec i Bóg,
co serca parafian zestroił jak chór.
* Z tej pieśni wyrosła świątynia wspaniała,
co dzisiaj przez wielu jest cudem nazwana.

Ref. Bo tutaj królują dwa serca zjednane,
Jezusa Najświętsze i Maryi Niepokalane.
* To serca płonące w dzień jasny i w noc,
lud wierny z nich czerpie swą siłę i moc.

Porządek mszy

Niedziela

8.00

10.00  Linie

11.30

dzień powszedni

18.30

(w Adwencie o 18.00)

***

Kiedy po raz ostatni, albo czy kiedykolwiek, Eucharystia była dla mnie spotkaniem z Chrystusem żywym, prawdziwym, obecnym?

Skoro Eucharystia to realna Obecność żywego Chrystusa, szansa na spotkanie z Nim i pogłębienie relacji, to może warto wejść w głąb Tajemnicy, która się dokonuje, aby rzeczywiście Go spotkać.

Spowiedź Św.

przed Mszą św. (W dni powszednie)

***

O czym pamiętać przygotowując się do spowiedzi?

Przede wszystkim trzeba pamiętać o modlitwie. Kto się słabo modli, ten ma problem z rachunkiem sumienia. Niektórzy ludzie, którzy są daleko od Kościoła, twierdzić mogą nawet, że są bez grzechu. Dlatego właśnie modlitwa warunkuje dobrą spowiedź, dobry rachunek sumienia. Każda spowiedź sprawia, że jesteśmy jako nowo narodzeni. Nie ma znaczenia, ile razy upadłeś. Sztuką wiary i doświadczenia Boga jest to, aby za każdym razem wstawać. Pan Jezus wyciąga do nas dłoń nieskończoną ilość razy, więc tyle razy mamy Go chwytać.

Kancelaria parafialna

czynna jest pół godziny po wieczornej Mszy św. w dni wskazane w ogłoszeniach. W razie pilnej potrzeby - po wcześniejszym umówieniu przez telefon. Wszelkiego rodzaju dokumenty i zaświadczenia zainteresowani odbierają tylko osobiście (RODO)

tel. 797 037 450