PROBOSZCZOWIE

Proboszczowie

Ks. Michał Nowak – Proboszcz od 2021 roku
Ks. Adrian Bączyński – Proboszcz od 2015 do 2021 roku
Ks. Kazimierz Piechocki – Proboszcz od 2009 do 2015 roku
Ks. Kazimierz Piaskowski – Proboszcz od 1997 do 2009 roku
śp. Ks. Wojciech Napierała – Proboszcz od 1988 do 1997 roku
śp. Ks. Tadeusz Lubik – Proboszcz od 1975 do 1988 roku
Ks. Zbigniew Teinert – Administrator od III do VIII 1975 roku
śp. Ks. Edmund Krzewina – Proboszcz od 1970 do 1975 roku
śp. Ks. Andrzej Echaust – Wikariusz parafii w Lwówku z zadaniem tworzenia parafii w Zębowie, z zamieszkaniem w Zębowie od 1956 do 1958 roku, Proboszcz od 1958 do 1970 roku

HISTORIA DZIAŁAŃ PIERWSZYCH PROBOSZCZÓW

Pierwszym proboszczem w parafii był ks. Andrzej Echaust. Został skierowany jako wikariusz parafii w Lwówku w 1956 roku z zadaniem tworzenia nowej parafii w Zębowie. Z chwilą erygowania parafii stał się jej pierwszym proboszczem i był nim do końca czerwca 1970 roku. Ze względu na brak plebanii ks. Andrzej zamieszkał w wynajętym we wsi domu. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności parafian, wybudowano nową plebanię i pomieszczenia gospodarcze.  17 czerwca 1958 roku, odbyła się pierwsza wizytacja kanoniczna parafii której dokonał ks. Biskup Franciszek Jedwabski, udzielając 213 parafianom sakramentu bierzmowania. 
1 stycznia 1963 roku na prośbę ks. proboszcza Andrzeja Echausta ks. prymas Stefan Kardynał Wyszyński – ustanowił Niepokalane Serce Maryi, drugim patronem tej parafii. Drugą wizytację w tej parafii przeprowadził 8 maja 1968 roku, ks. Bp. Tadeusz Etter – podczas której 318 parafian przyjęło sakrament bierzmowania. W czerwcu 1970 roku ks. Proboszcz Andrzej Echaust, dekretem ks. Arcybiskupa został przeniesiony do parafii Iłówiec.  Zmarł 8 czerwca 1982 roku w Poznaniu ( po długiej chorobie i amputacji obu nóg).

Ks. Edmund Krzewina  – kierował parafią Zębowo od lipca 1970 roku do lutego 1975 roku. Podczas jego duszpasterzowania w parafii dokonano wymiany okien w kościele (na witrażowe), przebudowano w kościele prezbiterium, wykonano z drewna nowy ołtarz i ambonę. Przeprowadzono remont plebanii. W marcu 1975 roku po nieporozumieniach z radą kościelną  ks. Proboszcz na własna prośbę został przeniesiony do parafii w Siedlcu koło Wolsztyna, gdzie 6 czerwca 1983 roku nagle zmarł. Został pochowany w rodzinnym grobowcu we Wronkach.

Ks. Tadeusz Lubik  – pracował w parafii od sierpnia 1975 roku do czerwca 1988 roku. Przeprowadził kapitalny remont wnętrza kościoła . Został zerwany spadający sufit kościoła. Zlikwidowano kruchtę kościoła powiększając jego kubaturę. Wnętrze kościoła otrzymało nowy wystrój – sufit został wykonany z drewna modrzewiowego, a ściany boczne ze świerkowego. Do kościoła została dobudowana zakrystia , salka katechetyczna oraz magazyn na sprzęt liturgiczny. Bardzo dużym przeżyciem duchowym całej parafii było nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w dniu 11 marca 1978 roku. Bezpośrednim przygotowaniem do tego wydarzenia były Misje Święte które przeprowadził o. Leopold Rachwał z Gostynia. Parafianie zamanifestowali swoją wiarę poprzez liczny udział w Misjach Świętych. Owocem tego przygotowania było wręcz entuzjastyczne przyjęcie kopii Cudownego obrazu ( cała trasa przejazdu, wszystkie domy udekorowane były licznymi chorągiewkami, proporczykami, bramami z girland i oświetleniem). Na powitanie obrazu Matki Bożej mszy św. przewodniczył ks. dziekan Michał Kosicki z Nowego Tomyśla, podczas której rozdano 1400 Komunii Świętych. Na zakończenie nawiedzenia przybył ks. Bp. Tadeusz Etter. 22 października 1984 roku parafię wizytował ks. bp. Zdzisław Fortuniak , udzielając 238 parafianom sakramentu bierzmowania. W czerwcu 1988 roku ks. Proboszcz Tadeusz Lubik odszedł na emeryturę.
Zamieszkał w Łowyniu gdzie 19 lutego 1990 roku zmarł i na tamtejszym cmentarzu został pochowany.

Ks. Wojciech Napierała – przewodził Zębowskiej Parafii od 3 lipca 1988 roku do końca czerwca 1997 roku. Z dniem 9 października 1988 roku. Ks. Proboszcz wprowadził nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy ( od tej pory w każdą środę po wieczornej mszy św. Parafianie powierzają się Jej orędownictwu ). Od 16 do 23 kwietnia 1989 roku odbyły się Misje Święte pod hasłem „Kościół ,Wiara, Eucharystia” które prowadzili o. Franciszkanie. 15 października 1989 roku, kolejnej wizytacji w parafii dokonał ks. Biskup Stanisław Napierała (udzielił 171 parafianom sakramentu bierzmowania).  W marcu 1990 roku została zbudowana kostnica przy kościele parafialnym. 18 marca 1991 roku  ks. Biskup Stanisław Napierała poświęcił we wsi Linie nową kaplice pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca którą zbudowano w ciągu roku, dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu i ofiarności mieszkańców wsi Linie. Od tego czasu w każdą niedzielę i święto jest tu odprawiana msza święta. W październiku 1993 roku , na kościele parafialnym położono nowe pokrycie dachowe, a w maju 1994 roku taki sam remont przeprowadzono na probostwie. W roku 1996 parafia obchodziła jubileusz 40-lecia swego istnienia. Z tej okazji położono zewnętrzny tynk na całym kościele parafialnym. Doroczną uroczystą sumę odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Kanonik Jan Twardy z Poznania.  25 maja 1997 roku ks. Proboszcz Wojciech Napierała obchodził jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich (podczas jubileuszowej Mszy św. Kazanie wygłosił ks. Prałat Władysław Kołodziej z Poznania. 1 lipca 1997 roku ks. Proboszcz dekretem ks. Arcybiskupa Juliusza Paetza został przeniesiony do parafii Zakrzewo w dekanacie Rawickim.

Podczas spotkania noworocznego w roku 2000 samorząd mieszkańców wsi Zębowo oraz ks. Kazimierz Piaskowski podjęli decyzję o rozpoczęciu starań o budowę nowego kościoła w Zębowie. W roku 2001 uzyskano zgodę ks. bp. Zdzisława Fortuniaka i Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku na budowę kościoła.  W tym samym roku powstał przy parafii komitet budowy kościoła. W skład komitetu budowy kościoła wchodzili : Ks.Kazimierz.Piaskowski Adam.Pilc Jerzy.Nowak Rafał Mroczkiewicz W Banku Spółdzielczym w Lwówku został założony rachunek bankowy, na który parafianie, co miesiąc, składali ofiarę na budowę świątyni. Ofiary na budowę zbierane również były po każdej mszy świętej, przez komitet w osobach: Jarnut Eugeniusz, Andrzejewski Adam, Marczewska Elżbieta Michalak Andrzej, Kudełka Antoni. Ksiądz proboszcz Kazimierz Piaskowski, będąc namiętnym palaczem, rzucił palenie papierosów i codziennie dokładał również równowartość 1 paczki papierosów Golden American. W marcu 2002 r.  przez mgr inż. Tomasza Gostyńskiego z Nowego Tomyśla został wykonany projekt kościoła. 16 kwietnia 2002 roku nastąpiło poświęcenie ziemi pod plac budowy, a kilka dni później rozpoczęto prace przy wylewaniu fundamentów. Zakończenie budowy kościoła i oddanie świątyni do użytku parafii uczczono w dniu 12 września 2004 roku poprzez konsekrację dokonaną przez ks. Arcybiskupa Stanisław Gądeckiego. Na cześć konsekracji nowego kościoła powstała pieśń parafialna. Na miejscu dawnej kaplicy wystawiono pamiątkowy obelisk. Był to bez wątpienia jeden z najbardziej znaczących zrywów mieszkańców parafii Zębowo, w tak krótkim czasie jeszcze nigdy w historii archidiecezji poznańskiej nie powstała żadna świątynia. Podczas konsekracji kościoła 12 wrześniu 2004 roku arcybiskup poznański Stanisław Gądecki nazwał to wydarzenie „cudem” powtarzając to kilkakrotnie na wielu innych spotkaniach.Od tamtego czasu w parafii ciągle dzieje się bardzo dużo, zarówno w wymiarze duszpasterskim, jak i tym materialnym. Codziennie tworzymy wspólnie historię tego miejsca i naszej parafii.

Porządek mszy

Niedziela

8.00

10.00  Linie

11.30

dzień powszedni

18.30

(w Adwencie o 18.00)

***

Kiedy po raz ostatni, albo czy kiedykolwiek, Eucharystia była dla mnie spotkaniem z Chrystusem żywym, prawdziwym, obecnym?

Skoro Eucharystia to realna Obecność żywego Chrystusa, szansa na spotkanie z Nim i pogłębienie relacji, to może warto wejść w głąb Tajemnicy, która się dokonuje, aby rzeczywiście Go spotkać.

Spowiedź Św.

przed Mszą św. (W dni powszednie)

***

O czym pamiętać przygotowując się do spowiedzi?

Przede wszystkim trzeba pamiętać o modlitwie. Kto się słabo modli, ten ma problem z rachunkiem sumienia. Niektórzy ludzie, którzy są daleko od Kościoła, twierdzić mogą nawet, że są bez grzechu. Dlatego właśnie modlitwa warunkuje dobrą spowiedź, dobry rachunek sumienia. Każda spowiedź sprawia, że jesteśmy jako nowo narodzeni. Nie ma znaczenia, ile razy upadłeś. Sztuką wiary i doświadczenia Boga jest to, aby za każdym razem wstawać. Pan Jezus wyciąga do nas dłoń nieskończoną ilość razy, więc tyle razy mamy Go chwytać.

Kancelaria parafialna

czynna jest pół godziny po wieczornej Mszy św. w dni wskazane w ogłoszeniach. W razie pilnej potrzeby - po wcześniejszym umówieniu przez telefon. Wszelkiego rodzaju dokumenty i zaświadczenia zainteresowani odbierają tylko osobiście (RODO)

tel. 797 037 450