Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca

Żywy różaniec jest to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX wieku przez Paulinę – Marię Jaricot (1799 – 1862) w Lyonie, we Francji. Ma charakter modlitewny a jego celem jest, według założycielki, wspomaganie działań misyjnych kościoła. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób, które zobo
wiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki i rozważania tajemnicy przydzielonej na dany miesiąc. Kiedy wszystkie osoby należące do jednej róży wypełniają swoje zobowiązanie, wówczas każdego dnia róża odmawia cały Różaniec i rozważane są wszystkie tajemnice. Kto zatem przynależy do Żywego Różańca, chociażby odmówił tylko jedną dziesiątkę Różańca, to każdego dnia w swojej róży uczestniczy w całym Różańcu, a także w odpustach i przywilejach, które Kościół złączył z taką formą modlitwy różańcowej.

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej Parafii. Parafialna Wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe czy światowe. Żywy Różaniec ma swoją strukturę. Na czele jednej dwudziestoosobowej róży stoi zelator. Nad całą parafialną wspólnotą Żywego Różańca czuwa nadzelator. Jest on równocześnie łącznikiem pomiędzy wspólnotą Żywego Różańca i kapłanem – opiekunem tejże wspólnoty. Głównym zadaniem księdza jest formacja duchowa członków Żywego Różańca odbywająca się przede wszystkim podczas spotkań.

W naszej parafii Żywy Różaniec jest modlitewnym zapleczem dla naszej parafii i świadectwem potrzeby modlitwy w naszym życiu. Uzewnętrznia się to poprzez odmawianie Różańca w domu, w październiku i w pierwsze soboty miesiąca.

Członkowie Wspólnoty spotykają się zawsze w pierwszą sobotę miesiąca na Mszy św. wynagradzającej i modlitwie różańcowej z rozważaniem.

Porządek mszy

Niedziela

8.00

10.00  Linie

11.30

dzień powszedni

18.30

(w Adwencie o 18.00)

***

Kiedy po raz ostatni, albo czy kiedykolwiek, Eucharystia była dla mnie spotkaniem z Chrystusem żywym, prawdziwym, obecnym?

Skoro Eucharystia to realna Obecność żywego Chrystusa, szansa na spotkanie z Nim i pogłębienie relacji, to może warto wejść w głąb Tajemnicy, która się dokonuje, aby rzeczywiście Go spotkać.

Spowiedź Św.

przed Mszą św. (W dni powszednie)

***

O czym pamiętać przygotowując się do spowiedzi?

Przede wszystkim trzeba pamiętać o modlitwie. Kto się słabo modli, ten ma problem z rachunkiem sumienia. Niektórzy ludzie, którzy są daleko od Kościoła, twierdzić mogą nawet, że są bez grzechu. Dlatego właśnie modlitwa warunkuje dobrą spowiedź, dobry rachunek sumienia. Każda spowiedź sprawia, że jesteśmy jako nowo narodzeni. Nie ma znaczenia, ile razy upadłeś. Sztuką wiary i doświadczenia Boga jest to, aby za każdym razem wstawać. Pan Jezus wyciąga do nas dłoń nieskończoną ilość razy, więc tyle razy mamy Go chwytać.

Kancelaria parafialna

czynna jest pół godziny po wieczornej Mszy św. w dni wskazane w ogłoszeniach. W razie pilnej potrzeby - po wcześniejszym umówieniu przez telefon. Wszelkiego rodzaju dokumenty i zaświadczenia zainteresowani odbierają tylko osobiście (RODO)

tel. 797 037 450