Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca

Dzięki staraniom Księdza Proboszcza Adriana Bączyńskiego dnia 7 października 2015 roku, w liturgiczne wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej, po kilku tygodniach jego duszpasterskich działań jako nowego proboszcza powstała w parafii Wspólnota Żywego Różańca, składająca się z trzech Róż Dorosłych: I Róża pw. św. Barbary, II Róża pw. św. Józefa i III Róża pw. św. Jana Pawła II. Dzięki zachętom katechety Pana Jacka Nowaka i po nabożeństwach różańcowych dzieci z Proboszczem w październiku 2016 roku powstała także Róża Dzieci, której patronuje św. Cecylia. Każda z Róż posiada swojego zelatora. Nadzelatorką Wspólnoty jest Pani Zofia Czapczyk.

Od listopada 2015 roku nowo zawiązana w parafii  Wspólnota Żywego Różańca spotyka się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na mszy św. z homilią, kwadransowym rozważaniu jednej tajemnicy różańca i modlitwie różańcowej. Każda z Róż włączona jest zgodnie z harmonogramem w przygotowanie liturgii. Z okazji liturgicznych wspomnień NMP Różańcowej, św. Barbary, św. Józefa, św. Jana Pawła II i św. Cecylii uczestniczymy w eucharystii, a po niej spotykamy się jako Wspólnota przy herbacie i kawie.

Zadaniem Wspólnoty jest przede wszystkim modlitwa różańcowa w intencjach Kościoła, własnych i tych podawanych przez Księdza Proboszcza na każdy miesiąc oraz wspieranie modlitwą Pasterza Parafii i wszelkich działań duszpasterskich.

Porządek mszy

Niedziela

8.00

10.00  Linie

11.30

dzień powszedni

18.30

(w Adwencie o 18.00)

***

Kiedy po raz ostatni, albo czy kiedykolwiek, Eucharystia była dla mnie spotkaniem z Chrystusem żywym, prawdziwym, obecnym?

Skoro Eucharystia to realna Obecność żywego Chrystusa, szansa na spotkanie z Nim i pogłębienie relacji, to może warto wejść w głąb Tajemnicy, która się dokonuje, aby rzeczywiście Go spotkać.

Spowiedź Św.

przed Mszą św. (W dni powszednie)

***

O czym pamiętać przygotowując się do spowiedzi?

Przede wszystkim trzeba pamiętać o modlitwie. Kto się słabo modli, ten ma problem z rachunkiem sumienia. Niektórzy ludzie, którzy są daleko od Kościoła, twierdzić mogą nawet, że są bez grzechu. Dlatego właśnie modlitwa warunkuje dobrą spowiedź, dobry rachunek sumienia. Każda spowiedź sprawia, że jesteśmy jako nowo narodzeni. Nie ma znaczenia, ile razy upadłeś. Sztuką wiary i doświadczenia Boga jest to, aby za każdym razem wstawać. Pan Jezus wyciąga do nas dłoń nieskończoną ilość razy, więc tyle razy mamy Go chwytać.

Kancelaria parafialna

czynna jest pół godziny po wieczornej Mszy św. w dni wskazane w ogłoszeniach. W razie pilnej potrzeby - po wcześniejszym umówieniu przez telefon. Wszelkiego rodzaju dokumenty i zaświadczenia zainteresowani odbierają tylko osobiście (RODO)

tel. 797 037 450